BMSH - Body Mind Spirit Heart 🖤

AVG

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG in werking getreden.

De AVG is een belangrijk gegeven om bewust te worden en zijn van diverse soorten persoonsgegevens en met wel doel je gegevens verstrekt, opvraagt of opslaat. Bewustwording voor mij, maar ook zeer zeker voor u!

 

Waarom AVG?

De AVG is in werking getreden ter bescherming van iedere natuurlijke persoon. Het is van het grootste belang dat u inzicht heeft in wie persoonsgegevens opslaat. Daarnaast waar en op welke manier persoonsgegevens opgeslagen worden. En tot slot hoe u op wie de gegevens betrekking hebben de opslag van uw gegevens inzichtelijk kunnen krijgen, kunnen wijzigen en hoe u uw gegevens kan verwijderen. Het AVG systeem probeert op deze manier te zorgen voor een open en transparante wijze van verzamelen, opslaan en verhandelen van persoonsgegevens. Op die manier weet u altijd welk bedrijf én voor welk doel en hoe lang dat bedrijf in het bezit is van uw persoonsgegevens.

 

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor iedere verwerkingsverantwoordelijke die op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze uw persoonsgegevens verwerkt. In een tijd waar alles online gebeurt, betekent dat bijna iedere ondernemer onder de werking van de nieuwe wetgeving valt. Onder verwerkingsverantwoordelijke wordt verstaan iedereen die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens in de zin van de AVG is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands adres, postcode, e-mailadres of geboortedatum.

 

Het opslaan van persoonsgegevens

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar meer alle persoonsgegevens mag opslaan van betrokkenen. Het idee van de wetgeving is dat bedrijven en ondernemers heel bewust gaan beoordelen welke gegevens je nodig hebt voor het verwezenlijken van een bepaald doel.

 

Welke persoonsgegevens ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

- Foto

Deze persoonsgegevens verwerking ik met het doel om mijn geleverde dienst goed voor u uit te kunnen voeren. Ik ga vertrouwelijk en respectvol met uw persoonsgegevens om en ben mij hier volledig van bewust. Indien u vragen hierover heeft, stelt u deze dan gerust via e-mail: info@bmsh.nl.

 

Meer informatie over de AVG is onder andere te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op internet is veel meer te vinden over de AVG via diverse zoekmachines.

 

Wees bewust wat voor en welke persoonsgegevens jij deelt!