BMSH - Body Mind Spirit Heart 🖤

Disclaimer

Algemeen
BMSH (KvK 72640693), hierna te noemen ‘BMSH’, verleent hierbij toegang tot de website www.bmsh.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘BMSH’ en derden zijn aangeleverd. ‘BMSH’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

 

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de grootst mogelijke zorg aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘BMSH’ zullen van per persoon/individu verschillen. In het algemeen is het zo dat je een resultaat krijgt uit je training- of coachingtraject op basis van je eigen inzet en investering. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW. Het is aan jouzelf om heldere doelen te stellen, waarbij het mijn taak is om jou te helpen deze te realiseren. Echter kan geen garantie worden gegeven over de uitkomst en realisatie van de door jouzelf opgestelde doelen.

 

Auteursrechten
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘‘BMSH’’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘BMSH’.