BMSH - Body Mind Spirit Heart 🤍

Reiki II cursus

De Reiki II cursus is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • Geschiedenis van de Reiki (Usui);
  • Initiatie;
  • De verschillende behandelmethoden;
  • Het oefenen van de behandelmethoden;
  • Aanvullende informatie over aura´s en chakra´s.

 

Bij de tweede graad ontvang je een initiatie. Deze initiatie zorgt ervoor dat de helende levensenergie doelgerichter doorgegeven kan worden. Iedere persoon is, bewust of onbewust, met deze universele levensenergie verbonden. Deze verbondenheid wordt versterkt door het Reiki-inwijdingsproces.

 

Bij de eerste graad  heb je de diverse hands-on behandelmethoden geleerd en toegepast.  Bij de tweede graad wordt gewerkt met symbolen. Door middel van deze symbolen kun je contact maken met diegene of datgene wat je wilt behandelen en kun je meer op mentaal niveau werken.

  • Je kunt anderen op afstand behandelen;
  • Je kunt jezelf behandelen, energie sturen naar jezelf, je rug waar je niet bij kunt, naar psychische omstandigheden etc.
  • Je kunt ook naar omstandigheden of personen sturen in de toekomst en naar het verleden. Je kunt nu al Reiki sturen naar een examen, dat bijvoorbeeld over twee weken plaatsvindt.

Reiki werkt in op het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. Je geeft de energie en de ontvanger kan die energie gebruiken om zelf iets te herstellen. Je bent alleen maar een doorgeefluikje. Soms kan met van klachten afkomen, kan verdriet verwerkt worden, maar soms wordt de energie voor acceptatie gebruikt van de situatie waar je mee te maken hebt.

 

Na het volgen van een eerste graad Reiki cursus kun je de tweede graad Reiki volgen.  Je leert met drie symbolen werken. Ieder symbool heeft zijn eigen energie en dus een bepaalde werking. Die werking kun je activeren als je het symbool in gedachten of met je vinger tekent. 

Reki, plaats en tijdonafhankelijk